Napomyza cichorii Spencer, 1966

Diptera, Agromyzidae

mijn Ovipositie gewoonlijk in basis van de hoofdnerf. De larve maakt gangen diep in het weefsel van bladeren en stengel. In tegenstelling tot Ophiomyia pinguis, met een vergelijkbare levenswijze, kan de larve tot in de wortel afdalen. Verpoping in stengel of wortel (Spencer, 1973b).

mine Oviposition generally in the base of the midrib. The larva tunnels deep in the thissues of leaves and stem. Contrary to Ophiomyia pinguis, wich has a similar biology, the larva is capable of descending down to the root. Pupation in stem or root (Spencer, 1973b).

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Cichorium endivia, intybus.

Schadelijk in witlofteelten (Darvas, Skuhravá & Andersen, 2000a; Spencer, 1973b). Van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a) noemen ook nog Lactuca en Sonchus als waardplant.

A pest in chicory cultivation (Darvas, Skuhravá & Andersen, 2000a; Spencer, 1973b). Van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a) also mention Lactuca and Sonchus as hostplants.

BENELUX

BE waargenomen (Spencer, 1966d).

NE waargemomen (de Meijere, 1926a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded Spencer, 1966d).

NE recorded (de Meijere, 1926a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Waaraschijnlijk geheel Europa, met mogelijke uitzondering van Ierland en het Balkanschiereiland (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe Probably entire Europe, with possible exception of Ireland and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2008).

larve Beschreven door de Meijere (1926a, als N. lateralis). Het opvallend bruinzwarte achterspiraculum heeft 20-24 papillen in een smalle ovaal; mandibel met 2 tanden van ongelijke grootte.

larva Described by de Meijere (1926a, as N. lateralis). The remarkable brownish-black rear spiraculum has 20-24 papillae in a narrow ellipse; mandible with 2 teeth of unequal size.

puparium Wit, slank (Spencer, 1976b).

puparium White, slender (Spencer, 1976b).

synoniemen Vermeldingen in de oudere literatuur van N. lateralis (Fallén) van Cichorium hebben betrekking op N. cichorii.

synonyms Records in the older literarature of N. lateralis (Fallén) from Cichorium refer in fact to N. cichorii.

literatuur

references

Benavent, Martínez, Moreno & Jiménez (2004a), Beuk (2002a), De Bruyn & von Tschirnhaus (1991a), Černý (2011a), Černý & Merz (2005a, 2006a, 2007a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Darvas, Skuhravá & Andersen (2000a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Griffiths (1967c), Pakalniškis (1995a), de Meijere (1926a), (Spencer, 1966d, 1973b), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017