Pegomya cunicularia (Rondani, 1866)

Diptera, Anthomyiidae

mijn De larve maakt verscheidene voldiepe blaasmijnen.

mine The larva makes several full depth blotch mines.

waardplanten: Amaranthaceae, oligofaag

hostplants: Amaranthaceae, oligophagous

Atriplex glauca; Beta vulgaris; Chenopodium album, ficifolium; Patellifolia procumbens; Spinacia oleracea.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Canarische Eilanden, en van Engeland tot Rusland, maar heg bekende areaal is sterk verbrokkeld (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia to the Canary Islands, and from the UK to Russia, but the known distributional area is strongly fragmented (Fauna Europaea, 2008).

larve Een uitvoerige beschrijving van de larve is te vinden in Steyskal (1970a, als P. mixta). Opmerkelijk is vooral dat de mandibel een zeer sterk vergrote onderste tand heeft.

larva Steyskal (1970a, as P. mixta) gives a detailed description. The most remarkable detail is the strongly enlarged basal tooth of the mandible.

synoniemen Pegomya tristriata Stein, 1908; P. mixta Villeneuve, 1922.

synonyms Pegomya tristriata Stein, 1908; P. mixta Villeneuve, 1922.

opmerkingen Ernstige plaag op cultures van spinazie en bieten (Michelsen & Baez, 1985a).

notes Serious pest on spiach and beet crops (Michelsen & Baez, 1985a).

literatuur

references

Hering (1927a), Michelsen (1980a), Michelsen & Baez (1985a), Steyskal (1970a), Suwa (1970a, 1974a).

26/01/2017