Pegomya euphorbiae (Kieffer, 1909)

Diptera, Anthomyiidae

op Euphorbia

on Euphorbia

gal: een ei wordt afgezet aan de stengeltop, tussen de jongste bladen of in de bloeiwijze. De larve leeft gedurende ongeveer een maand als stengelboorder, zich een gang vormend tot in de ondergrondse basis van de stengel. Hier zwelt de stengel op tot een ca 1.5 cm lange gal in de vorm van een ui. De stengel boven de gal sterft af. De larve leeft nog 4-6 weken in de gal en verpopt zich daar tenslotte.

gall: oviposition on the shoot tip, between the youngest leaves or in the inflorescence. During about a month the larve performs as a stem borer, tunnelling its way down to the underground base of the stem. Here the stem swells to an onion-like gall of about 1.5 cm high. The stem above the gall dies off. The larva lives for another 4-6 weeks in the gall, ultimately pupating there.

waardplanten: Euphorbiaceae, nauw monofaag

hostplants: Euphorbiaceaae, narrowly monophagous

Euphorbia cyparissias.

Zelden E. esula subsp. tommasiniana, lucida, seguieriana subsp. niciciana.

Rarely E. esula subsp. tommasiniana, lucida, seguieriana subsp. niciciana.

synoniemen: Agromyza euphorbiae.

synonyms: Agromyza euphorbiae.

opmerkingen: in Noord-Amerika ingezet voor biologische onkruidbestrijding.

notes: deployed in North Americca in biological weed control.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Gassmann (1980a), Michelsen (1988a), Gassmann (1989a), Gassmann & Shorthouse (1990a).

26/01/2017