Pegomya suaedae Hering, 1927

Diptera, Anthomyiidae

mijn De larve mineert kort na elkaar een groot aantal bladeren voldiep uit. Frass, voorzover dat in de mijn terechtkomt, als grote groene klompen. Verpopping extern.

mine The larvae mines a considerable number of leaves in a short time. Mines are full depth, very transparant. Frass, as far as it is deposited in a mine, as large green lumps. Pupation external.

waardplanten: Amaranthaceae, monofaag

hostplants: Amaranthaceae, monophagous

Suaeda vera.

fenologie Larven van mei tot october, in verscheidene generaties.

phenology Larvae from May till October, in several generations.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Spanje, Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe France, Spain, Canary Islands (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Pegomya suaedivora Hering, 1944.

synonyms Pegomya suaedivora Hering, 1944.

17/07/2010