Pegomya vanduzeei (Malloch, 1919)

Diptera, Anthomyiidae

mijn Aan het begin van de mijn een groepje langgerekte eischaaltjes. Grote bovenzijdige blaasmijn met opvallende groene primaire en secundaire vraatsporen. Verschillende larven samen in een mijn. Frass onregelmatig verspreid. De larve verlaat de mijn voor de verpopping.

mine At the start of the mine a group of elliptic egg shells. Large upper-surface blotch with conspicuous green primary and secondary feedling lines. Larvae communal. Frass irregularly dispersed. Pupation outside the mine.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Heracleum sphondylium.

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries & Ackland, 1991a, als versicolor).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Gosseries & Ackland, 1991a, as versicolor).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Pyreneeën en de Alpen, en van Engeland tot Polen (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia to the Pyrenees and the Alps, and from the UK to Poland (Fauna Europaea, 2008).

larve Mandibel met twee grote en nog een aantal kleinere tandjes; achterspiraculum met drie papillen.

larva Mandible with two large teeth, and a number of lesser ones; rear spiraculum with three papillae.

puparium Roodbruin.

puparium Reddish-brown.

synoniemen Pegomya versicolor autorum nec (Meigen, 1826); P. katmaiensis Huckett, 1965; P. polygonorum Huckett, 1971.

synonyms Pegomya versicolor autorum nec (Meigen, 1826); P. katmaiensis Huckett, 1965; P. polygonorum Huckett, 1971.

literatuur

references

Gosseries & Ackland (1991a), Hering (1957a), Maček (1999a), Robbins (1991a), Teschner (1999a).

14/07/2010