Phorbia incana (Brische, 1881)

Diptera, Anthomyiidae

mijn Mijn begint bij een onderzijdig eischaaltje. Bovenzijdige maar zeer diepe blaasmijn, ontstaan uit korte gangen; frass in een centrale lijn; vraatlijnen duidelijk.

mine Upper-surface but quite deep blotch, originating from short galleries; frass in a central line; feeding lines conspicuous. At the atart of the mine a lower surface egg shell.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Inula conyza.

fenologie Larven in juli.

phenology Larvae in July.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Beschreven uit Polen (Gdansk).

distribution within Europe The species was described from Poland (Gdansk).

synoniemen Anthomyia incana.

synonyms Anthomyia incana.

opmerkingen Na de beschrijving is de soort nooit meer gevonden.

notes After the initial description the species was never found again.

literatuur

references

Hering (1957a).

26/12/2011