Phytoliriomyza jacarandae Steyskal & Spencer, 1978

Diptera, Agromyzidae

mijn Gang, zich verwijdend tot een grote blaas. Verpopping buiten de mijn.

mine Corridor, widening into a large blotch. Pupation external.

waardplanten: Bignoniaceae, monofaag

hostplants: Bignoniaceae, monophagous

Jacaranda mimosifolia.

verspreiding binnen Europa Italië.

distribution within Europe Italy.

opmerkingen Jacaranda is een van oorsprong Zuid-Amerikaanse boom, met een hoge sierwaarde. Daarom wordt hij veel aangeplant in alle subtropische gebieden van de wereld. Ph. jacarandae is beschreven uit Californië, en voorts bekend uit Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland.

In Italië is de mineerder op een paar ver uiteenliggende plaatsen waargenomen, en het is te verwachten dat hij spoedig ook elders in Zuid-Europa zal gaan optreden. De schade die wordt aangericht aan de bomen lijkt aanzienlijk te zijn.

notes Jacaranda is a tree, native to South America, with a very high ornamental value. For this reason the species is cultivated in all subtropical regions of the world. Ph. jacarandae is described from California, and known furthermore from South America, South Africa, Australia, and New Zealand.

The miner has been found on a few widely separated localities in Italy, and it may be expected that the species will soon show up also elsewhere in Mediterranean Europe. The damage suffered by the trees seems to be considerable.

literatuur

references

Bella, Mazzeo & Süss (2007a).

12/07/2010