Phytomyza aconitophila Hendel, 1927

Diptera, Agromyzidae

mijn Mijn begint met een ganggedeelte in de top van een bladlob, vaak een eindweegs de bladrand volgend, gaandeweg overgaand in een blaasmijn, die zich in de richting van de bladvoet uitbreidt. De larve verlaat de mijn voor de verpopping; boogsnede in bovenepidermis (Pakalniškis, 2004a)

mine The mine begins as a corridor in the tip of leaf lobe, often following the leaf margin for some distance. The corridor gradually widens into a blotch in the direction of the base of the leaflet. Pupation outside the mine; exit slit in upper epidermis (Pakalniškis, 2004a).

waardplanten: Ranunculaceae, oligofaag

hostplants: Ranunculaceae, oligophagous

Aconitum x cammarum, lamarckii, lycoctonum, napellus, septentrionale, variegatum; Consolida ajacis; Delphinium.

fenologie Larven in mei-juni,en juli-augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-June and July-August (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Pyreneeën, Duitsland en Polen (Fauna Europaea, 2008); ook Slovenië (Maček, 1999a) en Litouwen (Pakalniškis, 2000a).

distribution within Europe From Scandinavia to the Pyrenees, Germany, and Poland (Fauna Europaea, 2008); also Slovenia (Maček, 1999a) and Lithuania (Pakalniškis, 2000a).

larve Beschreven door de Meijere (1937a).

larva Described by de Meijere (1937a).

puparium Geel tot lichtbruin, met diep ingesnoerde segmentgrenzen.

puparium Yellow to pale bronw, with deep intersegmental constrictions.

synoniemen Napomyza aconitophila (Hendel); Phytomyza aconiti (Hendel 1924), nec Hendel, 1920.

synonyms Napomyza aconitophila (Hendel); Phytomyza aconiti (Hendel 1924), nec Hendel, 1920.

opmerkingen Voorzover ik weet is deze soort in Nederland nog niet waargenomen. Omdat de soort echter veel optreedt in tuinen in de ons omringende landen (Hering, 1955a, 1957a; Spencer, 1976a; Pakalniškis, 2000a) zou de soort in ons land kunnen voorkomen.

notes To my knowledge this species has not yet been found in the Netherlands. Because it seems to be frequent in gardens in nearby countries (Hering, 1955a, 1957a; Spencer, 1976a; Pakalniškis, 2000a) there is reason to look out for it.

literatuur

references

Ahr (1966a), Buhr (1932a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Hering (1955b, 1957a, 1961a), Huber (1969a), Maček (1999a), de Meijere (1937a), Pakalniškis (2000a, 2004a), Rydén (1956a), Seidel (1957a), Sønderup (1949a), Spencer (1976a), Starke (1942a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017