Phytomyza angelicae Kaltenbach, 1872

Diptera, Agromyzidae

Angelica sylvestris, Kortenhoef

8165_tr

Angelica sylvestris, Kortenhoef

Angelica sylvestris, Amsterdam: jonge mijn

14604

Angelica sylvestris, Amsterdam: young mine

mijn Ronde of ovale, aanvankelijk groene maar later gelige blaasmijn. Zoals de onderste foto laat zien is de jonge mijn interparenchymaal, en pas later werkelijk bovenzijdig. Gewoonlijk verscheidene larven in een gemeenschappelijke mijn. De larve verlaat de mijn voor de verpopping via een boogsnede in de onderepidermis.

mine Round or oval blotch, green at first, later yellowish. As the lower picture demonstrates young mine are interparenchymatous, only the older mines are truly full depth. Generally several larvae in a communal mine. Pupation outside the mine. Exit slit in lower epidermis.

waardplanten: Apiaceae, oligofaag

hostplants: Apiaceae, oligophagous

Aegopodium podagraria; Angelica archangelica, archangelica subsp. litoralis, sylvestris; Heracleum sphondylium; Laserpitium latifolium, siler.

Slechts zelden op Aegopodium; mogelijk ook Caucalis.

Only rarely on Aegopodium; possibly also Caucalis. According to Griffiths (1973c) also on Heracleum, but this seems to be the case only in North America.

fenologie Larven in twee generaties tussen juni en september (Hering, 1957a).

phenology Larvae between June and September in two generations (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1999a).

NE waargenomen (de Meijere, 1924a).

LUX waargenomen (Ellis: Flaxweiler, Hobscheid).

BENELUX

BE recorded (Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1999a).

NE recorded (de Meijere, 1924a).

LUX recorded (Ellis: Flaxweiler, Hobscheid).

verspreiding binnen Europa Van Ijsland en Scandinavië tot de Pyreneeën en Italië, en van Ierland tot de Baltische Staten, Polen en Oostenrijk; ook Thracië (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Iceland and Scandinavia to the Pyrenees and Italy, and from Ireland to the Baltic States, Poland and Austria; also Thrace (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Phytomyza aegopodii Hendel, 1923 (Spencer, 1976a, von Tschirnhaus (1999a; de Fauna Europaea (2008) beschouwt aegopodii echter als een goede soort); Ph. laserpitii Hendel, 1924.

synonyms Phytomyza aegopodii Hendel, 1923 (Spencer, 1976a, von Tschirnhaus (1999a; the Fauna Europaea (2008) however considers aegopodii an independent species); Ph. laserpitii Hendel, 1924.

literatuur

references

Ahr (1966a), Allen (1956a, 1957b), Andersen & Jonassen (1994a), Beiger (1960a, 1965a, 1970a), Beuk (2002a), Buhr (1932a, 1964a), Černý (2007a), Černý & Merz (2007a), Černý & Vála (1996a, 1999a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Dreger & Myssura (2005a), van Frankenhuyzen, Houtman & Kabos (1982a), Griffiths (1964a, 1973c), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1925a, 1955b, 1957a), Huber (1969a), Kabos (1971a), Kahanpää (2014a), Kvičala (1938a), de Meijere (1924a, 1926a, 1939a), Manning (1956a), Michalska (1970a, 2004a), Niblett (1956a), Nowakowski (1954a), Pakalniškis (1983a), Popescu-Gorj & Drăghia (1968a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1999a), Skala (1936a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Spencer (1953a, 1972a, 1976a), Starke (1942a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a), Ureche (2010a), Zoerner (1969a).

28/04/2017