Phytomyza aphyllae Beiger, 1964

Diptera, Agromyzidae

mijn De publicatie van Beiger (1964a) is momenteel ontoegankelijk.

mine The publication by Beiger (1964a) is for the moment unaccessible.

waardplanten: Plantaginaceae, nauw monofaag

hostplants: Plantaginaceae, narrowly monophagous

Veronica alpina, aphylla.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2013).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2013).

verspreiding binnen Europa Polen, Tatra-gebergte.

distribution within Europe Poland, Tatra Mountains.

larve Beschreven door Beiger (1972e). Mandibel met 3 tanden. Voorspiraculum met ca 13 papillen, achterspiraculum hoefijzervormig met 13-15 papillen.

larva Described by Beiger (1972e). Mandible with 3 teeth. Anterior spiracle with c. 13 papillae, posterior spiracle with 13-15 papillae.

literatuur

references

Beiger (1972e), Spencer (1990a).

13/01/2013