Phytomyza arnicicola Lundquist, 1949

Diptera, Agromyzidae

mijn Gang, tot 100 mm lang en 2-3 mm breed, met duidelijke primaire vraatlijnen. Frass in opvallend grote, ver uiteenliggende korrels. Verpopping buiten de mijn.

mine Corridor, up to 100 long and 2-3 mm wide, with conspicuous primary feeding lines and frass in very large, widely dispersed grains. Pupation outside the mine.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Arnica angustifolia.

Omdat de soort ook gevonden in in Tsjechië, waar angustifolia niet voorkomt, is waarschijnlijk A. montana eveneens waardplant.

Because the species has also been found in Czechia, where angustifolia does not occur, probably also A. montana is a hostplant.

fenologie Larven in juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Zweden (Lapland), Tsjechië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Sweden (Lapland), Czechia (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Černý & Vála (1996a), Hering (1957a), Spencer (1976a).

20/08/2010