Phytomyza artemisivora Spencer, 1971

Diptera, Agromyzidae

Artemisia vulgaris, Diemen

14057_2

Artemisia vulgaris, Diemen

Artemisia vulgaris, Diemen, 't Twiske: de wittige larve in de mijn

14122

Artemisia vulgaris, Diemen, 't Twiske: the whitish larva in the mine

mijn Weinig breder wordende bovenzijdige gangmijn, tot 8 cm lang; soms begint de mijn voor een eind onderzijdig. Vaak volgt de gang een eindweegs een nerf of de bladrand. Aanvankelijk zijn de wanden glad, in het laatste stuk wat meer onregelmatig uitgevreten. Vaak primaire voedingslijnen te zien. Frass in parelsnoertjes en losse korrels, duidelijk in twee rijen - bijzonder sterk gelijkend op de frass van Liriomyza's. De witte larve verlaat voor de verpopping de mijn via een boogvormige snede in de bovenepidermis.

mine Little widening upper-surface corridor, up to 8 cm long; sometimes the first part lower-surface. Often the corridor follows a vein or the leaf margin for some distance. The sides are initially quite smooth, later they may be more irregular. Primary feeding lines often visible. Frass in pearl chains and isolated grains, in two neat rows - closely resembling the frass pattern of Liriomyza's. The whitish larva leaves the mine before pupation; exit slit in upper epidermis.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Artemisia absinthiunm, dracunculus, vulgaris.

fenologie Larven in mei-juli en augustus-september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May - July and August - September (Hering, 1957a).

BENELUX

BE Waargenomen (Scheirs ea, 1994a).

NE Een twintigtal waarnemingen.

LUX Niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE Recorded (Scheirs ao, 1994a).

NE Over twenty records.

LUX Not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en Finland tot de Pyreneeën, Italië en Bulgarijë, en van Engeland tot Litouwen en Polen (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia and Finland to the Pyrenees, Italy and Bulgaria, and from the UK to Lithuania and Poland (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Phytomyza albiceps: auct. (incl. de Meijere, Hering).

synonyms Phytomyza albiceps: auct. (incl. de Meijere, Hering).

opmerkingen Waarschijnlijk een gewone soort, maar alleen middels de larve met zekerheid te onderscheiden van Liriomyza artemisicola en L. demeijerei. Omdat de larven maar kort leven is dat niet zo eenvoudig.

notes Probably a quite common species, but only the larva enables a certain discrimination from Liriomyza artemisicola and L. demeijerei. Because the larvae are short-living this is no easy matter.

literatuur (meestal als albiceps):

references (mostly as albiceps):

Ahr (1966a), Beiger (1970a, 1978a, 1979a), Bland (1994c), Buhr (1932a), Černý (2001a), Černý & Merz (2007a), Černý, Vála & Barták (2001a), Drăghia (1967a), Dreger & Myssura (2005a), Hering (1930b, 1932a, g, 1955b, 1957a), Huber (1969a), de Meijere (1924a, 1926a), Michalska (1970a, 1972a, 1976a, 2003a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Pakalniškis (1982b), Robbins (1991a), Sasakawa (1961a), Scheirs ao (1994a), Spencer (1971a, 1972a, 1976a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a).

20/10/2014