Phytomyza astrantiae Hendel, 1924

Diptera, Agromyzidae

Astrantia major, Diemen (leg BJ de Vries)

8430

Astrantia major, Diemen (leg BJ de Vries)

mijn Onregelmatige gangmijn; de wanden zijn op willekeurige plaatsen zo diep uitgevreten dat het daar een secundaire blaasmijn wordt. De larve verlaat de mijn voor de verpopping.

mine Irregular corridor; the sides are so irregular that it becomes a secondary bloth locally. Pupation outside the mine.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Astrantia major.

fenologie Larven in april-juni en augustus (Hering, 1957a). Homan (2011a) vond in Engeland actieve larven in october/november; misschien is de soort daar trivoltien.

phenology Larvae in April-June and August (Hering, 1957a). Homan (2011a) found in Britain active larvae in October/Novmeber; perhaps the species is trivoltine there.

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (Ellis: Diemen, Haarzuilens, Sijberkarspel).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (Ellis: Diemen, Haarzuilens, Sijberkarspel).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Engeland tot Polen en van Duitsland tot Slovenië; ook Turkijë.

distribution within Europe From Britain to Polnd and from Germany to Slovenia; also Turkey

opmerkingen Pas in 2001 in Nederland waargenomen en in 2009 in Engeland (Homan, 2009a). Waarschijnlijk brengt zoeken in tuinen meer vindplaatsen aan het licht.

notes Found in the Netherlands in 2001 an in Britain in 2009 (Homan, 2009a). An inspection of gardens may produce more localities.

literatuur

references

Ahr (1966a), Beiger (1960a, 1970a), Buhr (1964a), Černý, Vála & Barták (2001a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Civelek, Tonguc, Ozgul & Dursun (2007a), Dreger & Myssura (2005a), Godfray (2010a, 2013a), Hering (1955b, 1957a), Homan (2009a, 2011a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), de Meijere (1926a), Skala & Zavřel (1945a), Starke (1942a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017