Phytomyza autumnalis Hering, 1957

Diptera, Agromyzidae

mijn Vertakte, bovenzijdige gangmijn met plaatselijk zeer onregelmatig uitgevreten randen. Frass in geïsoleerde korrels, maar de korrels liggen niet zeer ver uiteen, maximaal viermaal hun eigen diameter. De verpopping vindt plaats in de mijn.

mine Branched, upper-surface corridor, with very irregular sides. Frass in isolated grains, maximally only 4 times their diameeter apart. Pupation within the mine.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Centaurea nigra, scabiosa; Cirsium arvense, oleraceum; Cyanus montanus; Onopordum acanthium.

fenologie Larven alleen in october-november (Hering, 1957a).

phenology Larvae only as late as October-November (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Ierland, Engeland, Duitsland, Polen, Moldavi├ź (Fauna Europaea, 2008); ook Oostenrijk (von Tschirnhaus, 1982a).

distribution within Europe Ireland, the UK, Germany, Poland, Moldavia (Fauna Europaea, 2008); also Austria (von Tschirnhaus, 1982a).

puparium Metalliek zwart en ondoorschijnend, en ligt in een poppenwieg (Griffiths, 1959a); de voorspircula steken door de epidermis naar buiten (Hering, 1957a).

puparium Opaque, metallic black, in a pupal chamber (Griffiths, 1959a); the anterior spiracula penetrate the epidermis (Hering, 1957a).

synoniemen Soms wordt Griffiths als auteur van deze soort genoemd. Hoewel deze soort uitvoerig beschreven werd door Griffiths (1959a), werd hij voordien beschreven door Hering (1957b). Dat Hering's beschrijving alleen larve en puparium betreft, en niet geheel correct is, doet aan de prioriteit niet af.

synonyms Sometimes Griffiths is mentioned as the author of this species. Although Griffiths (1959a) did extensively describe the species, it was described previously by Hering (1957b). Hering's description only considered larva and puparium, and was incorrect on a few points, but these facts are not relevant for the priority.

literatuur

references

Beiger (1970a, 1979a), Dreger & Myssura (2005a), Griffiths (1959a), Hering (1957a,b), Michalska (1970a, 1972a, 1976a), Robbins (1991a), Spencer (1972a), von Tschirnhaus (1982a, 1999a).

26/01/2017