Phytomyza bipunctata Loew, 1858

Diptera, Agromyzidae

Echinops sphaerocephalus; leg Martin Albertini, © Rob Edmunds

_0044_2

Echinops sphaerocephalus; leg Martin Albertini, © Rob Edmunds

soms is de frasslijn zeer dun

_0044_3

sometimes the frass line is quite narrow

mijn Lange dunne gangmijn, grotendeels bovenzijdig maar met onderzijdige gedeelten. De mijn volgt over grote stukken een zware nerf. Frass in opmerkelijk lange draden, alternerend langs de gangwand. Soms zijn de frassdraden heel grof en dik, andere keren draaddun. Voor de verpopping verlaat de larve de mijn via een boogvormige snede in de bovenepidermis. Bij uitzondering vindt wel eens een verpopping plaats binnen de mijn, maar dan is deze boogsnede toch al gemaakt (bovendien steken de voorspiracula niet door de epidermis naar buiten).

mine Long narrow corridor, upper-surface for most of its length, but with lower-surface segments. Over large distances the corridor follows a heavy vein. Frass in strikingly long threads, alternating along the sides of the mine. Sometimes the frass thread is quite coarse and thick, at other times it is hair thin. Pupation outside the mine, exit slit in the upper epidermis. Occasionally pupation takes place within the mine, but then the exit slit has already been cut (moreover, the front spiracula do not penetrate the epidermis).

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Echinops sphaerocephalus.

fenologie Larven in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June-July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Scheirs e.a., 1994a).

NE waargenomen (Arnhem, leg BJ de Vries, det Ellis).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Scheirs e.a., 1994a).

NE recorded (Arnhem, leg BJ de Vries, det Ellis).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot België, Italië en Hongarijë, en van Engeland tot Litouwen en Polen; ook Thracië (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Sweden to Belgium, Italy and Hungary, and from the UK to Lithuania and Poland; also Thrace (Fauna Europaea, 2008).

larve de Meijere (1934a, als echinopis).

larva de Meijere (1934a, as echinopis).

puparium de Meijere (1934a, als echinopis).

puparium de Meijere (1934a, as echinopis).

synoniemen Phytomyza echinopis Hering, 1932.

synonyms Phytomyza echinopis Hering, 1932.

literatuur

references

Ahr (1966a), Beiger (1989a), Buhr (1941b, 1964a), Černý & Merz (2007a), Černý, Vála & Barták (2001a), Hering (1931f, 1957a), Huber (1969a), Kvičala (1938a), de Meijere (1934a), Pakalniškis (1990a), Scheirs ao (1994a), Skala & Zavřel (1945a), Spencer (1953a, 1972a, 1976a), Surányi (1942a), Süss (1982a), von Tschirnhaus (1999a).

20/10/2014