Phytomyza buhriana Hering, 1949

Diptera, Agromyzidae

Ranunculus repens, Duitsland (Eifel), Adenau

10344_op

Ranunculus repens, Germany (Eifel), Adenau

in doorzicht

10344_tr

in transparancy

mijn Brede gangmijn; de gangwindingen liggen dicht opeen, zodat er een secundaire blaasmijn ontstaat waarin groene eilandjes van ongemineerd bladweefsel zijn uitgespaard. Wanden van de gang zeer onregelmatig uitgevreten. Zowel primaire als secundaire vraatsporen zichtbaar. Frass in verspreide korrels, nergens draadstukjes of slierten. Verpopping buiten de mijn.

mine Brosd corridor; the loops are close together, creating se secondary blotch with islands of green, unmined, tissue. Walls very irregular. Both primary and secondary feeding lines recognisable. Frass in scattered grains, nowhere threa fragments or strings. Pupation outside the mine.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Ranunculus acris, repens, sceleratus.

fenologie Larven in september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in September (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Mortelmans ea, 2013a).

NE waargenomen (Ellis; verscheidene vindplaatsen).

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (Mortelmans ao, 2013a).

NE recorded (Ellis: several localities).

LUX recorded (Ellis: Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Polen (Fauna Europaea, 2008); ook Nederland en Luxemburg.

distribution within Europe Germany, Poland (Fauna Europaea, 2008); also the Netherlands and Luxemburg.

synoniemen Napomyza buhriana.

synonyms Napomyza buhriana.

opmerkingen De beschrijving van buhriana door Hering (1949a, 1957a) geeft geen informmatie over larve of puparium. De mijn is echter kenmerkend.

notes The description of buhriana by Hering (1949a, 1957a) gives no details about larva or puparium. However, the mine is quite characteristic.

literatuur

references

Hering (1949a, 1957a), Mortelmans, Dekeukeleire & Baugnée (2013a), von Tschirnhaus (199a).

17/01/2014