Phytomyza calthivora Hendel, 1934

Diptera, Agromyzidae

mijn Na een kort onderzijdig begin volgt een snel breder wordende, bovenzijdige gang, die sterk gewonden is en van de bladbasis naar de bladrand loopt en zich daar tot een blaas uitbreidt. Gangwanden onregelmatig uitgevreten. Primaire vraatlijnen duidelijk. Frass in parelsnoertjes. Voor de verpopping verlaat de larve de mijn via een grote boogvormige snede in de epidermis, maar het zwarte puparium blijft gewoonlijk in de uitgang steken. Boogsnede in de onderepidermis (Pakalniškis, 2004a).

mine After a short lower-surface beginning follows a quickly widening, upper-surface corridor that is strongly contorted, and runs from the leaf base towards the margin to widen there into a blotch. Corridor sides very irregular. Primary feeding lines well visible. Frass in pearl chains. Before pupation the larva leaves the mine through a large semicircular exit slit; however, the black puparium mostly remains stuck under the exit flap. Exit slit in lower epidermis (Pakalniškis, 2004a).

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Caltha palustris.

fenologie Larven in mei en juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May and June-July (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Noorwwegen tot de Pyreneeën en Tsjechië, en van Engeland tot Polen (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Norway to the Prenees and Czechia, and from the UK to Poland (Fauna Europaea, 2008).

puparium de Meijere (1934a, als nigritella).

puparium de Meijere (1934a, as nigritella).

synoniemen Phytomyza nigritella: auct.

synonyms Phytomyza nigritella: auct.

opmerkingen Mijnen vooral in de onderste bladeren, die vaak bemodderd zijn of zich zelfs onder water bevinden (Spencer, 1954a).

notes Mines essentially in the lowest leaves that often are mud-covered and even may be submerged (Spencer, 1954a).

literatuur

references

Andersen & Jonassen (1994a), Beiger (1965a, 1970a), Černý & Merz (2007a), Dreger & Myssura (2005a), Hering (1957a,b), Huber (1969a), de Meijere (1934a: 286), Michalska (1970a, 1976a), Pakalniškis (2004a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Spencer (1954a, 11972a, 1976a), Surányi (1942a), von Tschirnhaus (1999a).

22/12/2011