Phytomyza clematidis Kaltenbach, 1859

Diptera, Agromyzidae

mijn Kort small gangetje, dat eindigt op de hoofdnerf; vervolgens leeft de larve als boorder. Puparium in de mijn, eventueel in de bladsteel (Pakalniškis, 1995a, 2004a).

mine Short narrow corridor, ending upon the midrib; from then on the larva continues as a borer. Puparium in the mine, may be in the petiole (Pakalniškis, 1995a, 2004a).

waardplanten: Ranunculaceae, oligofaag

hostplants: Ranunculaceae, oligophagous

Clematis cirrhosa, vitalba; Ranunculus acris, auricomus, lanuginosus, lingua.

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (Burger e.a., 1985a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (burger a.o., 1985a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Engeland en Duitsland tot Spanje en Italië; ook Litouwen, Hongarijë en Thracië (Fauna Europaea, 2008) en Turkijë (Civelek, Deeming & Önder, 2000a).

distribution within Europe From the UK and Germany to Spain and Italy; also Lithuania, Hungary and Thrace (Fauna Europaea, 2008) and Turkey (Civelek, Deeming & Önder, 2000a).

puparium Bruinig, achterspiraculum met 10 papillen (Pakalniškis, 1995a).

puparium Brownish, rear spiraculum with 10 papillae (Pakalniškis, 1995a).

synoniemen Phytomyza mallorcensis Spencer, 1969.

synonyms Phytomyza mallorcensis Spencer, 1969.

opmerkingen De Meijere (1926a, 1928a) beschrijft in puparium van Ph. thalictri Escher-Künding, 1912, afkomstig uit de bloemen van Thalictrum. Later (1937a, 1950a) verwijst hij naar dit materiaal als Ph. clematidis. Waarschijnlijk is dit niet juist, maar de relatie tussen clematidis, thalictri en een derde soort, Ph. krygeri Hering, 1949 is niet werkelijk duidelijk.

notes De Meijere (1926a, 1928a) described the puparium of Ph. thalictri Escher-Künding, 1912, taken from the flowers of Thalictrum. Later (1937a, 1950a) he refers to this material as Ph. clematidis. This probably is not correct, but the relation between clematidis, thalictri and a third species, Ph. krygeri Hering, 1949 is far from clear.

literatuur

references

Beuk (2002a), Burger ao (1985a), Černý (2007a, 2011a), Černý & Merz (2006a, 2007a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Civelek, Deeming & Önder (2000a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Pakalniškis (1995a, 2004a), Spencer (1969a, 1972a, 1973c), Süss & Moreschi (2003a), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017