Phytomyza coniopais Hering, 1931

Diptera, Agromyzidae

mijn Er zijn geen verschillen bekend met de mijn van Phytomyza chaerophylli.

mine So far as knon identical to the mine of Phytomyza chaerophylli.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Conium maculatum.

fenologie Larven in juni.

phenology Larvae in June.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Duitsland en Polen (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Germany and Poland (Fauna Europaea, 2010).

puparium Als het puparium van Phytomyza chaerophylli maar minder gewelfd, ruw, minder glazend, en met diepere segementgrenzen.

puparium Like the puparium of Phytomyza chaerophylli, but less arched, rough, not so shining, and with deeper segment limits.

opmerkingen De status van deze soort is onzeker. De soort wordt als geldig opgevoerd in de Fauna Europaea, maar von Tschirnhaus (1999a) neemt hem niet op in zijn checklist van de Duitse Agromyzidae.

notes The status of this species is uncertain. The species is accepted as valid by the Fauna Europaea, but von Tschirnhaus (1999a) did not include it in his checklist of German Agromyzidae.

literatuur

references

Hering (1931a, 1957a).

modif. 8.v.2010