Phytomyza globulariae Hendel, 1935

Diptera, Agromyzidae

mijn Gang, overgaand in een bovenzijdige blaas met brede uitlopers. Frass in vaag begrensde, ver uiteenliggende korrels. Puparium in de mijn, in een wittige, onderzijdige uitbreiding van de blaas; de voorspiracula steken door de epidermis naar buiten.

mine Corridor, widening into an upper-surface blotch with lobe-like extensions. Frass in ill-delimited, widely spaced grains. Puparium in the mine, in a whitish, lower-surface extension of the blotch; the front spiracula penetrate the epidermis.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Globularia.

fenologie Larven in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June - July (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Oostenrijk, Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Austria, Hungary (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Hering (1957a).

modif. 8.ix.2009