Phytomyza ignota Pakalniškis, 1994

Diptera, Agromyzidae

mijn Bovenzijdige, bruinige gang, vaak de bladrand volgend. Verpopping bijna altijd in de mijn, vlak onder de bovenepidermis; zeer zelden verlaat de mijn, voor de verpopping al de mijn, via de bovenepidermis.

mine Upper-surface, brownish corridor, often following the leaf margin. Pupation almost always within the mine, just below the upper epidermis. In the rare case that the larva vacates the mine before pupation, it leaves through the upper epidermis.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Pulsatilla pratensis.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Litouwen (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Lithuania (Fauna Europaea, 2009).

puparium Bleekbruin tot gelig.

puparium Pale brown to yellowish.

literatuur

references

Pakalniškis (1994a, 2004a).

modif. 16.iii.2009