Phytomyza lappivora Hendel, 1927

Diptera, Agromyzidae

mijn Gangmijn, die een secundaire blaas vormt; primaire en secundaire vraatlijnen duidelijk. Verpopping buiten de mijn, boogsnede onderzijdig.

mine Corridor, forming a secondary blotch; both primary and secondary feeding lines visible. Pupation external, exit slit in lower epidermis.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Arctium tomentosum.

verspreiding binnen Europa Tot voor kort slechts bekend van het type-exemplaar, uit de omgeving van Wenen. Maček (1999a) meldt de soort uit Slovenië.

distribution within Europe Until shortly known only from the type specimen, from near Vienna. Maček (1999a) reported the species from Slovenia.

literatuur

references

Hering (1957a), Maček (1999a), Spencer (1971b).

modif. 00.vii.2009