Phytomyza mylini Hering, 1954

Diptera, Agromyzidae

mijn De mijn begint als een smal gangetje langs de bladrand. Dit gaat over in een bovenzijdige blaasmijn, bijna altijd met een of enkele langerekte voldiepe stukjes. Frass onregelmatig, korrels dicht opeen, soms gedeeltelijk in parelsnoertjes. Verpopping buiten de mijn. Beiger (1960a) geeft aan afbeelding.

mine The mine begins as a narrow corridor along the leaf margin. This widens into an upper-surface blotch, that almost invariably contains some elliptic full depth patches. Frass irregular, grains closely together, sometimes partly in pearl chains. Pupation outside the mine. Beiger (1960a) presents an illustration.

waardplanten: Apiaceae, oligofaag

hostplants: Apiaceae, oligophagous

Carum; Daucus carota; Ligusticum lucidum; Selinum carvifolia.

Hering (1957a) noemt ook Seseli libanotis als mogelijke waardplant; dit berust op een onzekere waarneming onder niet geheel natuurlijke omstandigheden (botanische tuin), maar Beiger (1960a) noemt de soort van een andere Seseli, S. montanum. Recentelijk ook gekweekt uit Cicuta virosa (Pakalniškis, 2000a).

Hering (1957a) also mentions Seseli libanotis as a possible hostplant; this was based on a somewhat uncertain observation under semi-natural circumstances (botanical garden). However, Beiger (1960a) mentions mylini from another Seseli species, viz., S. montanum. Recently also reared from Cicuta virosa (Pakalniškis, 2000a).

fenologie Larven in mei-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-July (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Polen en Litouwen (Fauna Europaea, 2008); ook Slovenië (Maček, 1999a).

distribution within Europe Germany, Poland, and Lithuania (Fauna Europaea, 2008); also Slovenia (Maček, 1999a)..

literatuur

references

Beiger (1960a, 1965a), Černý, Vála & Barták (2001a), Dreger & Myssura (2005a), Henshaw & Howse (1989a), Hering (1954a, 1955b, 1957a), Maček (1999a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Pakalniškis (1995a, 2000a), Spencer (1971a), von Tschirnhaus (1999a).

20/10/2014