Phytomyza myosotica Nowakowski, 1959

Diptera, Agromyzidae

mijn Vrij kleine bovenzijdige secundaire blaasmijn in de bladspits, die begint met een korte, later meestal geheel overlopen, begingang. Vraatlijnen niet te zien. De mijn wordt besloten door een onderzijdige gang die meestal langs een nerf loopt, en die geen frass bevat. Op het einde wordt een boogsnede gemaakt; de larve verpopt zich meestal in de mijn, het puparium ligt onmiddellijk voor de boogsnede.

mine Rather small upper-surface secondary blotch in the leaf apex, generally beginning with a short corridor that mostly is overrun by the later blotch. No feeding lines recognisable. The final part of the mine is a lower-surface corridor, mostly following a vein and containing no frass. At its end an exit slit is made; mostly the larve pupates within the mine, just before the exit.

waardplanten: Boraginaceae, oligofaag

hostplants: Boraginaceae, oligophagous

Myosotis alpestris, arvensis, decumbens, palustris, sylvatica.

Door Maček (1999a) ook vermeld van Symphytum tuberosum.

Found by Maček (1999a) also on Symphytum tuberosum.

fenologie Larven gevonden in augustus (Nowakowski, 1959a); Robbins (1991a) schrijft van een zomer- en een najaarsgeneratie.

phenology Larvae found in Agust (Nowakowski, 1959a); Robbins (1991a) mentions a summer and an autumn generation.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa van Engeland tot Litouwen, Polen en Tsjechië (Fauna Europaea, 2008); ook Slovenië (Maček, 1999a).

distribution within Europe From the UK to Lithuania, Poland and Czechia (Fauna Europaea, 2008); also Slovenia (Maček, 1999a).

larve Voorspiraculum met 15-18, achterspiraculum met 15-19 papillen; achterspiraculum gegaffeld (Nowakowski, 1959a; Beiger, 1975a; Griffiths, 1975a).

larva Front spiraculum with 15-18, rear spiraculum with 15-19 papillae; rear spiraculum bifid (Nowakowski, 1959a; Beiger, 1975a; Griffiths, 1975a).

literatuur

references

Beiger (1960a, 1970a, 1975a), Černý & Vála (1996a), Dreger & Myssura (2005a), Griffiths (1962a, 1975a), Hering (1963a), Maček (1999a), Nowakowski (1959a), Pakalniškis (1986a), Robbins (1991a), Spencer (1972a), von Tschirnhaus (1999a).

27/01/2017