Phytomyza palionisi Pakalniškis, 1998

Diptera, Agromyzidae

mijn Zeer onregelmatige, uiteindelijk vrij brede bovenzijdige gang. Frasskorrels in onduidelijke groepen, niet duidelijk twee-rijig. Verpopping in de mijn; het puparium ligt tegen de onderepidermis aan.

mine Very irregular, eventually rahter broad upper-surface corridor. Frass grains in indistinct groups, not clearly in two rows. Pupation within the mine; the puparium touches the lower epidermis.

waardplanten: Ranunculaceae, nauw monofaag

hostplants: Ranunculaceae, narrowly monophagous

Ranunculus cassubicus.

fenologie Larven en puparia zijn waargenomen in begin augustus.

phenology Larvae and puparia were seen in early August.

verspreiding binnen Europa Litouwen (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Lithuania (Fauna Europaea, 2010).

puparium Bruin, spiracula zwart. Een afbeelding toont de achterspiracula: ze zitten op twee hoge kegelvormige sokkels die elkaar aan de voet raken; elk spiraculum is ongelijk twee-armig, waarbij één van de armen stekelvormig verlengd is.

puparium Brown, spiracula black. A drawing shows the rear spiracula: they are placed on top of two remarkably high conical bases, that touch each other at their feet. Each spiraculum is asymmetrically two-armed, one of the arms projecting like a spine.

literatuur

references

Pakalniškis (1998b, 2004a).

06/08/2010