Phytomyza peucedani Rydén, 1953

Diptera, Agromyzidae

mijn Bovenzijdige primaire blaasmijn zonder begingang, vers grijsgroen, spoedig verbruinend. Primaire vraatlijnen duidelijk. Veel frass, verspreid in de mijn. Vaak verscheidene larven in een mijn. Verpopping buiten de mijn, boogsnede in de bovenepidermis.

mine Upper-surface primary blotch without preceding corridor, grey green when fresh, quickly turning brown. Primary feeding lines conspicuous. Much frass, scattered in the mine. Often several larvae share a mine. Pupation outside the mine, exit slit in upper epidermis.

waardplanten: Apiaceae, nauw monofaag

hostplants: Apiaceae, narrowly monophagous

Peucedanum cervaria.

fenologie Larven in juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Polen (Fauna Europaea, 2009); Slovenië (Maček, 1999a).

distribution within Europe Germany, Poland (Fauna Europaea, 2009), Slovenia (Maček, 1999a).

literatuur

references

Beiger (1960a), Hering (1957a), Huber (1969a), Maček (1999a), von Tschirnhaus (1999a).

modif. 24.vi.2009