Phytomyza phillyreae Hering in Buhr, 1930

Diptera, Agromyzidae

Phillyrea latifolia, Griekenland, Lesbos, Agiásos

Phytomyza phillyreae mines

Phillyrea latifolia, Greece, Lesbos, Agiásos

detail

Phytomyza phillyreae mine

detail

mijn Gang van hooguit 2 cm, voortgezet in, en vaak overlopen door een latere bovenzijdige, slordige blaas, die meestal in het topdeel van het blad ligt. Frass geconcentreerd in het centrum van de blaas; daar vindt ook de verpopping plaats. Het puparium is met verdroogde frass gekit aan de bodem en plafond van de mijn. Voor- of achterspiracula steken niet door de epidermis heen, maar bij de voorzijde van het puparium heeft de mijn wel een lichtgekleurde, dunne plek (onderste ©).

mine Corridor of 2 cm at most, opening into, and often overrun by, an untidy blotch that usually lies in the leaf tip. Frass concentrated in the centre of the blotch; here also the pupation takes place. The puparium is glued with dried frass to the floor and ceiling of the mine. Neither front nor rear spiracula penetrate the epidermis, but near the frontal end of the puparium the mine has a pale, thin, spot (lower picture).

waardplanten: Oleaceae, monofaag

hostplants: Oleaceae, monophagous

Phillyrea angustifolia, latifolia.

fenologie Larven in maart-april (Hering, 1957a).

phenology Larvae in March - April (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Middellandse Zee-gebied van Iberië tot Turkijë (Černý & Merz, 2006a; Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Mediterranean Region from the Iberian Peninsuala to Turkey (Černý & Merz, 2006a; Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door de Meijere (1937a); voorspiraculum klein, met 6 papillen; achterspiraculum met 5 ietwat lagerekte papillen.

larva Described by de Meijere (1937a); front spiraculum small, with 6 papillae; rear spiraculum with 5 somewhat elongated papillae.

synoniemen Phytomyza unedo Séguy, 1953.

synonyms Phytomyza unedo Séguy, 1953.

literatuur

references

Amsel & Hering (1933a), Buhr (1930a, 1941a,b), Černý & Merz (2006a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Covassi (1988a), Hering (1934c, 1957a, 1967a), Martinez (1987b), de Meijere (1937a), Spencer (1967a), Süss (1982a), lo Verde & Massa (1995a).

28/04/20171