Phytomyza pulsatillae Hering, 1924

Diptera, Agromyzidae

mijn Zwartbuin verkleurende gangmijn, bovenzijdig, maar beginnend bij een klein gespiraliseerd vlekje aan de bladonderzijde. Frass in samenhangende korrels of parelsnoertjes, soms schijnbaar in een centrale band. Verpopping buiten de mijn, boogsnede in de bovenepidermis.

mine Corridor, turning blackish brown, upper surface, but starting at a small dense spiral at the leaf underside. Frass in connected grains or pearl chains, sometimes seemingly in a central band. Pupation outside the mine, exit slit in upper epidermis

waardplanten: Ranunculaceae, oligofaag

hostplants: Ranunculaceae, oligophagous

Anemone coronaria; Clematis alpina; Pulsatilla alpina & subsp. apiifolia, halleri subsp. slavica, patens, pratensis, vulgaris.

fenologie Larven van juni tot september, in twee generaties.

phenology Larvae from June to September, in two generations.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot het Iberisch Schiereiland en en Italië, en van Duitsland tot de Baltische Staten (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Sweden tot the Iberian Peninsula and Italy, and from Germany to the Baltic States (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door de Meijere (1928a, 1938a, 1939a). Mandibel met twee tanden, alternerend. Voorspiraculum knopvormig met 12 papillen, achterspiraculum gegaffeld met 17 papillen.

larva Described by de Meijere (1928a, 1938a, 1939a). Mandible with two teeth, alternating. Front spiraculum globular with 12 papillae, rear spiraculum two-horned with 17 papillae.

puparium Geel.

puparium Yellow.

synoniemen Phytomyza rectae pulsatillae; Ph. hoppiana Hering, 1931.

synonyms Phytomyza rectae pulsatillae; Ph. hoppiana Hering, 1931.

literatuur

references

Buhr (1932a), Černý (2013a), Černý & Merz (2007a), Hartig (1939a), Hering (1924b, 1931-32f, 1957a), Huber (1969a), de Meijere (1928a, 1938a, 1939a), Nowakowski (1954a, 1958a), Pakalniškis (1995a, 2004a), Sønderup (1949a), Spencer (1976a), Starý (1930a), Süss (1992a), von Tschirnhaus (1999a).

27/01/2017