Phytomyza pulsatillicola Hering, 1962

Diptera, Agromyizdae

mijn Zwartige, primaire blaasmijn die zich vanaf de top van een bladslip naar het centrum uitbreidt. De meeste frass bevindt ich in het oudste deel van de mijn. Frass in losse korrels.

mine Blackish, primary blotch that extends from the tip of a leaf segment towards the centre. Most frass in the oldest part of the mine. Frass in discrete grains.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Pulsatilla patens, pratensis, vulgaris.

fenologie Larve gevonden midden juni.

phenology A larva was found in mid-June.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Litouwen (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Germany, Lithuania (Fauna Europaea, 2009).

larve De rechter mandibel is opvallend veel langer dan de linker. Achterspiraculum et 16-17 papillen.

larva The right mandible is notably longer than the left one. Rear spirauclum with 16-17 papillae.

opmerkingen De soortsnaam is in de Fauna Europaea verkeerd gespeld: pulsatilicolla

notes The species name has been accidentally missspeld in the Fauna Europaea" pulsatilicolla

literatuur

references

Hering (1962a), Pakalniškis (2004a), von Tschirnhaus (1999a).

modif. 16.iii.2009