Phytomyza rydeni Hering, 1934

Diptera, Agromyzidae

Ranunculus acris, Braakman

Phytomyza rydeni mine

Ranunculus acris, Braakman

mijn Mijn een bruine primaire blaasmijn die een hele bladslip inneemt. Frass verspreid. Primaire en secundaire vraatlijnen duidelijk. De larve verpopt zich in de mijn.

mine A brown primary blotch that may occupy an entire leaf segment. Frass dispersed. Primary and secondary feeding lines well visible. Pupation within the mine.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Ranunculus acris.

fenologie Larven in juli-augustus (Hering, 1957a); zelf vond ik larven in midden-october.

phenology Larvae in July-August (Hering, 1957a); I myself found larvae in mid October.

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE in 2004 gevonden in een vochtig loofbos in de Braakman, Zeeuws-Vlaanderen.

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE found in 2004 in a damp deciduous forest in de Braakman, Zeeuws-Vlaanderen (province of Zeeland).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Duitsland, en van Engeland tot Polen en de Baltische Staten (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia to Germany, and from Britain to Poland and the Baltic States (Fauna Europaea, 2008).

synoniemenNapomyza rydeni; Phytomyza aconitophila var. bohemanni Rydén, 1951; Ph. bohemanni Rydén.

synonyms Napomyza rydeni; Phytomyza aconitophila var. bohemanni Rydén, 1951; Ph. bohemanni Rydén.

opmerkingenvon Tschirnhaus (1999a) beschouwt Ph. salviae (Hering, 1924) als synoniem met rydeni, in welk geval salviae de geldige naam zou zijn. Dit lijkt onhoudbaar: de waardplanten (resp. Salvia en Ballota) staan taxonomisch ver verwijderd van die van rydeni, en de mijnen verschillen hemelsbreed. von Tschirnhaus' standpunt wordt ook niet gedeeld door de Fauna Europaea (2008).

notes von Tschirnhaus (1999a) considers Ph. salviae (Hering, 1924) synonymous with rydeni, in which case salviae would be the valid name. This does seem untenable: the hostplants (Salvia and Ballota, respectively) are widely separated from the one of rydeni and the mines are completely different. von Tschirnhaus' opinion is not shared by the Fauna Europaea (2008) either.

literatuur

references

Andersen & Jonassen (1994a), Hering (1934a, 1957a), de Meijere (1937a), Pakalniškis (1994a, 2004a), Sønderup (1949a), Spencer (1971a, 1972a, 1976a), von Tschirnhaus (1999a).

18/12/2011