Phytomyza salviae (Hering, 1924)

Diptera, Agromyzidae

mijn Bovenzijdige gangmijn. Het eerste en laatste deel van de gang zijn weinig gewonden, maar het middensegment daarentegen is zo compact gewonden det een secundare blaas ontstaat, met duidelijke primaire en secundaire vraatlijnen. Frass in parelsnoertjes. Verpopping buiten de mijn.

mine Upper-surface corridor. The first and last part are rather stright, but the middle section is so densely wound that a secondary blotch results, with clear primary and secondary feeding lines. Frass in pearl strings. Pupation external.

waardplanten: Lamiaceae, oligpfaag

hostplants: Lamiaceae, oligophagous

Ballota nigra; Salvia nemorosa, pratensis, verticillata.

De associatie met Ballota is aleen bekend uit Rusland. In westelijk Europa is Salvia verticillata de belangrijkste waardplant.

The association with Ballota has only been seen in Russia. In western Europe Salvia verticillata is the main hostplant.

fenologie Larven in mei en juli-augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May and July - August (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Polen, Zwitserland, Tsjechië, Slovenië, Bulgarijë.

distribution within Europe Germany, Poland, Switzerland, Czechia, Slovenia, Bulgari.

larve Mandibels met twee tanden, zwak alternerend. Geen frontaal aanhangsel. Voorspiraculum met ca 12 papillen, achterspiraculum met ca 15 papillen in een driekwart cirkel (de Meijere, 1926a).

larva Mandibles with two teeth, weakly alternating. No frontal appendage. Anterior spiraculum with c. 20 papillae, rear spiraculum with c. 15 papillae arranged in an open circle (de Meijere, 1926a).

synoniemen Phytomyza salviae; Phytomyza ballotae Hering 1930. Over de door von Tschirnhaus veronderstelde synonymie met Ph. rydeni zie aldaar.

synonyms Phytomyza salviae; Phytomyza ballotae Hering 1930. Refer to Ph. rydeni for the synonymy with that species proposed by von Tschirnhaus.

literatuur

references

Beiger (1960a, 1965a, 1979a), Buhr (1941b), Černý & Merz (2007a), Černý & Vála (1996a), Hartig (1939a), Hering (1924a, 1930b, 1957a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), de Meijere (1926a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Surányi (1942a), von Tschirnhaus (1999a).

25/02/2011