Phytomyza sii Hering, 1930

Diptera, Agromyzidae

Berula erecta, Denemarken, Slagelse © Henrik Stenholt

Phytomyza sii: vacated mine on Berula erecta

Berula erecta, Denmark, Slagelse © Henrik Stenholt

detail

Phytomyza sii: vacated mine on Berula erecta

detail

mijn in doorzicht

Phytomyza sii: vacated mine on Berula erecta

mine lighted from behind

mijn Bovenzijdige gangmijn. De mijn begint als een zeer fijn gangetje, in het centrum van een deelblaadje. Gaandeweg verbreedt de mijn zich uiteindelijk sterk. Frass in dicht opeen liggende korrels. De larve verlaat de mijn voor de verpopping via een boogvormige snede, gewoonlijk in de bovenepidermis.

mine Upper-surface corridor, starting as a very fine line in the centre of a leaf segment, gradually strongly widening. Frass in closely put grains. Pupation outside the mine; exit slit usually in the upper epidermis.

waardplanten: Apiaceae, nauw oligofaag

hostplants: Apiaceae, narrowly oligophagous

Berula erecta; Sium latifolium.

fenologie Larven in juni-juli en augustus-september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June-July and August-September (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (Hering, 1959a, Meijendel).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (Hering, 1959a, Meijendel).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot Duitsland, en van Nederland tot Polen (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Sweden to Germany, and from the Netherlands to Poland (Fauna Europaea, 2008).

larve de Meijere (1934a, 1937a).

larva de Meijere (1934a, 1937a).

synoniemen Phytomyza berulae Hering, 1930.

synonyms Phytomyza berulae Hering, 1930.

literatuur

references

Beuk (2002a), Buhr (1932a, 1964a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Dreger & Myssura (2005a), Hering (1930a,b, 1957a, 1959a), de Meijere (1934a, 1937a), Michalska (1970a, 1976a), Sønderup (1949a), Spencer (1976a), Stammer (2016a), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017