Phytomyza socia Brischke, 1880

Diptera, Agromyzidae

mijn Bovenzijdige primaire blaasmijn met duidelijke primaire vraatlijnen. Vaak verscheidene larven in een mijn. Meeste frass in en centrale donkere vlek. Verpopping buiten de mijn.

mine Upper surface primary blotch, with conspicuous primary feeding lines. Often several larvae in a mine. Most of the frass in a central dark spot. Pupation outside the mine.

waardplanten: Ranunculaceae, oligofaag

hostplants: Ranunculaceae, oligophagous

Hepatica nobilis, transsylvanica; Pulsatilla patens, pratensis.

fenologie Larven van juli tot october, in twee generaties (Nowakowski, 1958a).

phenology Larvae from July till October, in two generations (Nowakowski, 1958a)

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa van Zweden tot Italië, en van Duitsland tot Polen en Litouwen (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Sweden tot Italy, and from Germany to Poland and Lithuania (Fauna Europaea, 2009).

larve Mandibel twee-tandig, alternerend. Voorspiraculum met 6, achterspiraculum met 11-14 papillen (de Meijere, 1937a, 1950a; Nowakowski, 1958a).

larva Mandible with 2 teeth, alternating. Front spiraculum with 6, rear spiraculum with 11-14 papillae (de Meijere, 1937a, 1950a; Nowakowski, 1958a).

puparium Bruin, met groenige tinten (Nowakowski, 1958a).

puparium Brown with an olive-green tinge (Nowakowski, 1958a).

synoniemen Phytomyza abdominalis f. socia; Ph. campanariae Nowakowski, 1958.

synonyms Phytomyza abdominalis f. socia; Ph. campanariae Nowakowski, 1958.

opmerkingen De boogsnede is volgens Nowakowski (1958a) gewoonlijk in de onderepidermis, maar volgens Pakalniškis (2004a) juist in de bovenepidermis.

notes According to Nowakowski the exit slit is usually in the lower epidermis, but Pakalniškis (2004a) writes that it is in the upper epidermis.

literatuur

references

Černý (2007a), Černý, Vála & Barták (2001a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Dreger & Myssura (2005a), Hering (1925b, 1957a), de Meijere (1937a, 1950a), Nowakowski (1958a), Pakalniškis (1994a, 2004a), Spencer (1976a), Süss (1982a), von Tschirnhaus (1999a).

28/04/2017