Phytomyza solidaginis Hendel, 1920

Diptera, Agromyzidae

Solidago virgaurea, België, prov. Luxemburg, Montauban: geparasiteerde mijn

Phytomyza solidaginis mine

Solidago virgaurea, Belgium, prov. Luxemburg, Montauban: parasitised mine

mijn Bovenzijdige gangmijn, 6-9 cm lang, waarvan de windingen tamelijk dicht opeen liggen, zodat gemakkelijk een secundaire blaasmijn kan ontstaan. Frass opvallend, in min of meer samenhangende reeksen aan weerszijden van de gang. De larve verlaat de mijn voor de verpopping via een boogvormige snede in de (meestal boven-)epidermis. Volgens Hering kleuren verdroogde mijnen geelbruin tot roodpaars.

mine Upper surface corridor, 6-9 cm in length, densely wound, easily confluent into a secondary blotch. Frass unusual, in more or less connected strings at either side of the corridor. Pupation outside the mine, exit slit usually in the upper epidermis. According to Hering dried mines turn yellow brown to reddish purple.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Solidago virgaurea.

fenologie Larven in juni-augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June - August (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (De Bruyn & von Tschirnhaus, 1991a).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

LUX not rcorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe Entire Europe (Fauna Europaea, 2008).

larve Beschreven door de Meijere (1926a, 1928a, 1938a); zie ook Griffiths (1976c).

larva Described by de Meijere (1926a, 1928a, 1938a); see also Griffiths (1976c).

synoniemen Phytomyza hendeli Bryk, 1929, nec Hering, 1926.

synonyms Phytomyza hendeli Bryk, 1929, nec Hering, 1926.

literatuur

references

Beiger (1955a), De Bruyn & von Tschirnhaus (1991a), Černý & Merz (2007a), Drăghia (1971a), Dreger & Myssura (2005a), Griffiths (1976c), Hering (1936b, 1955b, 1957a), Huber (1969a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), de Meijere (1926a, 1928a, 1938a), Michalska (1970a, 1972a, 1976a, 2003a), Michna (1975a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Pakalniškis (1982b, 1990a), Sasakawa (2005a), Skala & Zavřel (1945a), Spencer (1954b, 1972a, 1976a), Stammer (2016a), Starke (1942a), Starý (1930a), von Tschirnhaus (1999a).

31/03/2017