Phytomyza spinaciae Hendel, 1935

Diptera, Agromyzidae

Cirsium arvense, Nieuwendam

Phytomyza spinaciae mine

Cirsium arvense, Nieuwendam

puparium in de mijn; dwarsdoorsnede door de interprenchymale mijn

Phytomyza spinaciae egg Phytomyza spinaciae mine

puparium in the mine; transverse section through the inter- parenchymatous mine

Cirsium arvense, Flevoland, Reve-Abbertbos © Hans Jonkman

Phytomyza spinaciae: mines on Cirsium arvense

Cirsium arvense, Flevoland, Reve-Abbertbos © Hans Jonkman

ongewoon zware bezetting

Phytomyza spinaciae: mines on Cirsium arvense

unusually heave occupation

Cirsium oleraceum: afwijkende, bovenzijdige mijn; Duitsland, Neder-Saxen, Bennin; © Kees Boele

Phytomyza spinaciae on Cirsium oleraceum

Cirsium oleraceum: unusual, upper-surface mine; Germany, Lower Saxony, Bennin; © Kees Boele

mijn Opvallend lange, interparenchymale, daardoor geelgroene, gangmijn die zich nauwelijks verbreedt. (Bij sommige planten als Virsium oleraceum met dunne bladeren zijn de mijnen niet interparenchymaal maar afwisselend onder- en bovenzijdig of voldiep). De mijn maakt weinig bochten, en bijna nooit een U-bocht, zodat de gang vaak bijna de hele lengte van een blad beslaat. Frass in twee rijen korrels langs de zijden van de gang. De larve verpopt in de mijn, in een onderzijdig kamertje. De voorspiracula steken door de epidermis naar buiten.

mine Unusually long, interparenchymatous, therefore yellowish corridor th`at remains of equal width throught its length. (In some plants with thin leaves, like Cirsium oleraceum the mines are not interparechymatous but either full-depth or alternating upper- and lower-surface).The mine makes few curves, and hardly any u-turn, causing the mine to usually occupy the entire length of a leaf. Frass in two rows of grains along the sides. Pupation within the mine, in a lower-surface pupal chamber; the front spiracula penetrate the epidermis.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Carduus acanthoides, crispus, nutans; Centaurea benedicta; Cirsium acaulon, arvense, dissectum, helenioides, oleraceum, palustre, tuberosum, vulgare; Cyanus segetum; Onopordum acanthium; Serratula.

De belangrijkste waardplant is de algemene, ruderale, Cirsium arvense.

Main hostplant is the common ruderal Cirsium arvense.

fenologie Eerste generatie in midden mei, daarna volgt er een aantal overlappende generaties tot in september (Griffiths, 1959a).

phenology First generation in mid May, followed by a number of overlapping generations, untill in September (Griffiths, 1959a).

BENELUX

BE wargenomen (Scheirs ea, 1994a; Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE waargenomen (van der Wulp, 1871a, als affinis).

LUX waargenomen (Ellis: Dudelange, Hobscheid, Flaxweiler).

BENELUX

BE recorded (Scheirs ao, 1994a; Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus, 1996a).

NE recorded (van der Wulp, 1871a, as affinis).

LUX recorded (Ellis: Dudelange, Hobscheid, Flaxweiler).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en Finland tot het Iberich Schiereiland, en van Engeland tot Litouwen en Tsjechië (Fauna Europaea, 2008); ook Italië (Süss, 2003a).

distribution within Europe From Scandinavia and Finland to the Iberian Peninsula, and from Britain to Lithuania and Czechia (Fauna Europaea, 2008); ook Italy (Süss, 2003a).

synoniemen Phytomyza affinis: auct.

synonyms Phytomyza affinis: auct.

opmerkingen Zeer talrijk, al kan de abundantie van jaar tot jaar sterk uiteenlopen.

notes In most years a quite common species.

literatuur

references

Ahr (1966a), Beiger (1955a, 1960a), Beuk (1999a), Buhr (1932a, 1941b, 1964a), Černý (2001a, 2011a), Černý, Vála & Barták (2001a), Dreger & Myssura (2005a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Griffiths (1959a, 1962a), Hering (1925a, 1955b, 1957a), Huber (1969a), Kabos (1971a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), Manning (1956a), Masetti, Lanzoni, Burgio & Süss (2004a), de Meijere (1924a, 1926a, 1934a, 1938a, 1939a), Michalska (2003a), Nowakowski (1954a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntyte (2003a), Pakalniškis (1986a, 1990a, 1994a, 1998a), Robbins (1991a), Scheirs ao (1994a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1995a, 1996a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Spencer (1953a, 1976a), Stammer (2016a), Starke (1942a), Starý (1930a), Süss (2003a), von Tschirnhaus (1999a), Utech (1962a), Vála & Rohacek (1983a), Ureche (2010a), van der Wulp (1871a), Zoerner (1969a, 1970a).

08/10/2015