Phytomyza trolliophila Hering, 1949

Diptera, Agromyzidae

mijn Gangmijn, waarvan de windingen zo dicht opeen liggen dat een secundaire blaas ontstaat. Verpopping in de mijn in een een, meestal onderzijdige, poppenwieg.

mine Corridor, so densely wound that a secondary blotch is formed. Pupation within the mine in a, usually lower-surface, pupal chamber.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Trollius europaeus.

fenologie Larven in juni-juli en augustus-september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June - July and August - September (Hering, 1957a0

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Engeland, Duitsland, Slovenië (Maček, 1999a; Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Britain, Germany, Slovenia (Maček, 1999a; Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Bland, Godfray & Henshaw (1999a), Hering (1949b, 1957a), Huber (1969a), Maček (1999a), Spencer (1976a), von Tschirnhaus (1999a).

29/03/2012