Phytomyza tussilaginis Hendel, 1925

Diptera, Agromyzidae

Tussilago farfara, België, prov. Luxemburg, Malempré; © Jean-Yves Baugnée

Phytomyza tussilaginis: mines on Tussilago farfara

Tussilago farfara, Belgium, prov. Luxembourg, Malempré; © Jean-Yves Baugnée

Petasites hybridus, Nieuwendam

Phytomyza tussilaginis mine

Petasites hybridus, Nieuwendam

zelfde mijn, frasspatroon

same mine, frass pattern

mijn Bovenzijdige, lange gangmijn met onregelmatig uitgevreten wanden, naar het einde toe ca 4 mm breed. Frass in losse korrels alternerend langs de gangwanden. De larve verlaat voor de verpopping de mijn via een boogvormige snede in de bovenepidermis.

mine Upper-surface, quite long corridor with irregular sides, in the end about 4 mm wide. Frass,in discrete grains, alternating along the sides. Pupation outside the mine; exit slit in upper epidermis.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asterceae, narrowly oligophgous

Petasites albus, frigidus, hybridus, paradoxus; Tussilago farfara.

Hering (1957a) noemt ook Adenostyles, maar volgens Griffiths (1972b) berust dit waarschijnlijk op een vergissing. Maar Huber (1969a) en Maček (1999a) noemen opnieuw Adenostyles alliariae en glabra als waardplanten.

Hering (1957a) also mentions Adenostyles, but Griffiths (1972b) assumes that this is in error. However, both Huber (1969a) and Maček (1999a) again mention Adenostyles alliariae and glabra as hostplants.

fenologie Larven in juni-september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June-September (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Mortelmans ea, 2014a).

NE waargenomen (Ellis, verscheidene vindplaatsen).

LUX waargenomen (Ellis: Hobscheid).

BENELUX

BE recorded (Mortelmans ao, 2014a).

NE recorded (Ellis, several localities).

LUX recorded (Ellis: Hobscheid).

verspreiding binnen Europa vam Scandinavië tot de Pyreneën en Italië, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia to the Pyrenees and Italy, and from Ireland to Romania (Fauna Europaea, 2008).

puparium Zie Griffiths (1972b).

puparium See Griffiths (1972b).

synoniemen Phytomyza petasiti Spencer, 1969; Ph. kevani Griffiths, 1972.

synonyms Phytomyza petasiti Spencer, 1969; Ph. kevani Griffiths, 1972.

opmerkingen Het is verbazend dat deze opvallende, en niet heel zeldzame mijn niet door de Meijere is waargenomen. Misschien is de soort recentelijk gewoner geworden.

notes It is surprising that this conspicuous and not at all rare mine has not been found by de Meijere. Perhaps the species has become more common recently.

literatuur

references

Beiger (1960a, 1978a, 1979a), Buhr (1964a), Černý & Vála (1996a), Dempewolf (2001a), Griffiths (1972b), Haase (1942a), Hering (1957a), Huber (1969a), Maček (1999a), Mortelmans, Boeraeve, Tamsyn, Proesmans & Dekeukeleire (2014a), Robbins (1991), Skala & Zavřel (1945a), Spencer (1954b, 1972a, 1976a), Starý (1930a), Ureche (2010a), von Tschirnhaus (1999a).

21/09/2014