Phytomyza virgaureae Hering, 1926

Diptera, Agromyzidae

mijn Smal beginnende, zich geleidelijk zwak verbredende bovenzijdige, bleekgroene, gangmijn, 10-12 cm lang. Vraatlijnen niet erg opvallend. Frass in losse korrels of korte parelsnoertjes. De larve verlaat de mijn voor de verpopping via een boogsnede in de onderepidermis.

mine Initially narrow, gradually and weakly widening corridor of about 10-12 cm. The mine is upper-surface, pale green. Feeding lines not conspicuous. Frass in separate grains or short pearl chains. Pupation outside the mine, exit slit in lower epidermis.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Bellis perennis; Solidago virgaurea & subsp. minuta.

fenologie Larven in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larve in June-July (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Pyreneeën en Italië, en van Ierland tot Polen (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia to the Pyrenees and Italy, and from Ireland to Poland (Fauna Europaea, 2008).

larve Dempewolf (2001a) geeft een uitvoerige beschrijving; zie ook de Meijere (1937a), Beiger (1960) en Griffiths (1976c). Voorspiraculum met 11-12 papillen, achtespiraculum met ca 14 papillen in een onregelmatige boog.

larva Dempewolf (2001a) gives a detailed description; see also de Meijere (1937a), Beiger (1960) and Griffiths (1976c). Anterior spiraculum with 11-12 papillae, posterior with c. 14 papillae in an irregular curve.

puparium Zie Beiger (1960).

puparium See Beiger (1960).

synoniemen Phytomyza umensis Rydén, 1949; Ph. simmi Beiger, 1959.

synonyms Phytomyza umensis Rydén, 1949; Ph. simmi Beiger, 1959.

literatuur

references

Andersen & Jonassen (1994a), Beiger (1955a, 1960a, 1970a, 1972e, 1978a, 1979a), Bland (1994b), Buhr (1941b, 1964a), Černý & Merz (2007a), Černý & Vála (1996a), Dempewolf (2001a), Dreger & Myssura (2005a), Griffiths (1976c), Hering (1926b, 1955b, 1957a), Huber (1969a), Maček (1999a), de Meijere (1937a), Nowakowski (1954a), Rydén (1951b, 1956a), Sasakawa (2005a), Sønderup (1949a), Spencer (1972a, 1976a), Stammer (2016a), Starke (1942a), Süss (1982a), Surányi (1942a), von Tschirnhaus (1999a).

31/03/2017