Ptochomyza mayeri (Spencer, 1966)

Diptera, Agromyzidae

mijn Zeer dun, wittig bovenzijdig gangetje dat ergens op de bladschijf begint en afdaalt nar de bladvoet; vanuit de bladvoet lopen een paar korte takken weer het blad in, maar uitendelijk daalt de gang via de bladsteel af naar het merg van de stengel, waar de larve als stengelboorder verder gaat.

mine Very narrow, whitish upper-surface corridor that starts somewhere on the leaf and descends towards the leaf base; from here a few short branches reenter the leaf disk, but in the end the corridor goes down throught the petiole into the pith of the stem, where the larva continues as a stem borer.

waardplanten: Ranunculaceae, nauw monofaag

hostplants: Ranunculaceae, narrowly monophagous

Clematis flammula, recta.

fenologie Larven in begin augustus (Hering, 1967a).

phenology Larvae in early August (Hering, 1967a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Oostenrijk, Italië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Austria, Italy (Fauna Europaea, 2009).

larve & puparium Zie Hering (1967a).

larva & pupariumSee Hering (1957a)

synoniemen Phytomyza mayeri.

synonyms Phytomyza mayeri.

literatuur

references

Hering (1957a, 1958a, 1967a), Spencer (1966a), Süss (1979a).

modif. 20.iii.2009