Scaptomyza griseola (Zetterstedt, 1847)

Diptera, Drosophilidae

mijn Smalle gang, overgaand in een grote blaas; de blaas heeft onderzijdige en bovenzijdige gedeelten, en is voldiep waar deze twee overlappen. Verpopping extern (Robbins, 1991a).

mine Narrow corridor, leading to a large blotch. The blotch has lower- and upper-surface parts, and is full depth where these overlap. Pupation external (Robbins, 1991a).

waardplanten: Brassicaceae (?), Caryophyllaceae (?)

hostplants: Brassicaceae (?), Caryophyllaceae (?)

Máca (1972a) noemt met enig voorbehoud een waarneming op Stellaria media; Robbins (1991a) beschrijft mijnen op Brassica en Sisymbrium, maar is onzeker over de determinatie.

Máca (1972a) mentions with some reservation an observation on Stellaria media; Robbins (1991a) described mines on Brassica and Sisymbrium but is uncertain about the identification.

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE aanwezig volgens de Fauna Europaea (2009) maar niet opgenomen in Beuk (2002b).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE present, according to the Fauna Europaea (2009) but not included in Beuk (2002b).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en noordelijk Rusland tot de Pyreneeën, Alpen en Kroatië, en van Engeland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia and northern Russia to the Pyrenees, Alps, and Croatia, and from Britain to Romania (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Máca (1972a), Robbins (1991a).

modif. 11.x.2009