Thrypticus bellus Loew, 1969

Diptera, Dolichopodidae

mijn Bleekgekleurde gangmijn (hier en daar met nog lichtere plekken). Verpopping in de mijn.

mine Pale coloured corridor (here and there with even paler segments). Pupation within the mine.

waardplanten: Juncaceae, monofaag

hostplants: Juncaceae, monophagous

Juncus.

Maar zie de opmerking hieronder.

But see the note below.

fenologie Larven in september-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in September-October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Meuffels, Pollet & Grootaert, 1991a).

NE waargenomen (de Meijere, 1939a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Meuffels, Pollet & Grootaert, 1991a).

NE recorded (de Meijere, 1939a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe Entire Europe (Fauna Europaea, 2008).

larve Larve met overdwars geplaatste dikke ribbels, die tandjes dragen en de larve helpen zich schrap te zetten in de mijn. Larve niet alleen met een voorste en achterste paar spiracula, maar daartussen nog zes andere paren.

larva Body segments with thick transverse ridges, that bear small teeth, enabling the larva to brace itself in the mine. Not only the anterior and posterior pairs of spiracula, known in the Acalyptrate Diptera are present, but also six pairs inbetween.

opmerkingen: Waitzbauer ea geven een heel ander beeld van de biologie. Volgens hen maken de larven een lange verticale gang aan de binnenzijde van de halm van Phragmites australis, soms van het ene internodium tot het andere. De larven zijn in augustus volgroeid en gaan dan in diapause, verpopping na de winter.

notes: Waitzbauer ao give a very different picture of the biology. According to them the larvae make a long vertical gallery at the inside of them culm of Phragmites australis, often running from internode to the other. The larvae are full-grown in August, then enter diapause; pupation after the hibernation.

literatuur

references

Bellstedt, Stark & Meyer (1999a), Hering (1957a), de Meijere (1939a), Meuffels (2002a), Meuffels, Pollet & Grootaert (1991a), Nartshuk (2011a), Robbins (1991a), Waitzbauer, Pruscha & Picher (1972a).

30/03/2015