Trypeta immaculata (Macquart, 1835)

Diptera, Tephritidae

Pilosella officinarum, België, prov. Antwerpen, Meerhout © Carina Van Steenwinkel

_2325_1

Pilosella officinarum, Belgium, prov. Antwerp, Meerhout © Carina Van Steenwinkel

blad in doorzicht

Trypeta immaculata: mine on Pilosella officinarum

leaf lighted from behind

mijn De mijn begint met een zeer smal voldiep gangetje. Dit eindigt bij de hoofdnerf. Vervolgens wordt er een brede gang, later meer een langgerekte blaas, vaak gevormd bovenop de hoofdnerf. De gang heeft brede, lobbige uitlopers. Frass in losse korrels. Secundaire vraatlijnen opvallend. De larve kan de mijn verlaten en elders opnieuw beginnen; de associatie met de hoofdnerf kan in die latere mijnen verloren gaan. Het puparium wordt gevormd nadat de larve de mijn verlaten heeft.

mine The mine begins with a very narrow full depth corridor, that ends upon the midrib. Subsequently a broad corridor, or rather an elongated blotch, is made, often overlying the midrib; from here broad, lobe-like extensions are made into the blade. Frass in discrete grains. Secondary feeding lines conspicuous. The larva is capable of leaving the mine and restarting in a new leaf, in which case the association with the midrib may be lost. Pupation after vacation of the mine.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Aposeris foetida; Crepis paludosa; Hieracium laevigatum, murorum, sabaudum; Hypochaeris; Lapsana communis; Leontodon hispidus; Mycelis muralis; Picris hieracioides; Pilosella officinarum; Prenanthes purpura; Scorzoneroides autumnalis; Sonchus arvensis; Taraxacum officinale.

fenologie Larven juli en en september-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July and September-October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Baugnée, 2009a).

NE waargenomen, zeldzaam (de Meijere,1939a; Kabos & van Aartsen, 1984a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Baugnée, 2009a).

NE recorded, rare (de Meijere,1939a; Kabos & van Aartsen, 1984a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië en Finland tot Italië, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Scandinavia and Finland to Italy, and from Ireland to Bulgaria (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Trypeta hamifera Loew, 1846.

synonyms Trypeta hamifera Loew, 1846.

literatuur

references

van Aartsen & Smit (2002a), Baugnée (2006a, 2009a), Beiger (1960a, 1965a, 1979a), Bland & Rotheray (1994b), Buhr (1964a), Hering (1957a), Huber (1969a), Kabos & van Aartsen (1984a), Leclercq & De Bruin (1991a), Lutovinovas (2014a), Maček (1999a), de Meijere (1939a), Merz (1999a), Merz & Kofler (2008a), Michalska (1970a), Michna (1975a), Robbins (1991a), Smit (2010a), Smit & Belgers (2011a), Sønderup (1949a), White (1988a).

28/01/2017