Endophytus anemones (Hering, 1925)

Hymenoptera, Tenthredinidae

mijn Het ei wordt afgezet in de onderzijde van een dikke nerf. Daar begint de larve met een gang die snel overgaat in een voldiepe blaasmijn, meestal in het distale deel van een blad. Frass aanvankelijk in een centrale lijn, later in verspreide klompen. Verpopping na het verlaten van de mijn (Hering, 1957a; Altenhofer & Pschorn-Walcher, 2006a).

mine Oviposition at the underside of a thick vein. From this point the larva makes a corridor that quickly widens into a full depth blotch, mostly in the distal half of the leaf. Frass initially in a central line, further on in scattered lumps. Pupation outside the mine (Hering, 1957a; Altenhofer & Pschorn-Walcher, 2006a).

waardplanten: Ranunculaceae, nauw monofaag

hostplants: Ranunculaceae, narrowly monophagous

Anemone nemorosa, ranunculoides, reflexa.

fenologie Larven in april-mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae in April-May (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE niet waargenomen (van Ooststroom, 1976a; Fauna Europaea, 2008).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE not recorded (van Ooststroom, 1976a; Fauna Europaea, 2008).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Zweden en Finland tot Duitsland, en van Engeland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Sweden and Finland to Germany, and from Britain to Romania (Fauna Europaea, 2008).

larve Rupsvormig, niet erg afgeplat, met bolle kop, mond naar beneden gericht.

larva Shaped like a normal caterpillar, not much flattened, with a globular head and the mouth directed vertically.

synoniemen Pelmatopus anemones.

synonyms Pelmatopus anemones.

literatuur

references

Ahr (1966a), Altenhofer (2003a), Altenhofer & Pschorn-Walcher (2006a), Blank ao (1998a), Buhr (1933a, 1941a), Hering (1924b, 1925b, 1955b, 1957a), Huber (1969a), Liston (2006a), Nyman, Zinovjev, Vikberg & Farrell (2006a), Michalska (1976a), van Ooststroom (1976a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Sønderup (1949a), Taeger ao (1998a), Viramo (1969a).

12/03/2017