Eutomostethus luteiventris (Klug, 1816)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Juncus effusus, Bunderbos: geopende mijn

Eutomostethus luteiventris mine

Juncus effusus, Bunderbos: opened mine

kopkapsel van de vervelde larve

head capsule of the moulted larva

mijn Tot 30 cm lange boorgang in een Juncus-blad, van onder naar boven lopend. De larve vreet het sponzige parenchym waarmee het blad is gevuld. Regelmatig worden ook stroken groen parenchym weggevreten, waardoor de larve zijn aanwezigheid verraadt. De frass is wittig, viltig, en wordt naar boven toe grover. In de hogere delen van de mijn ook frass-vrije gedeelten.

mine Corridor, up to 30 cm in length, descending from the leaf tip. The larva eats the spongy parenchymatous pith. Regularly also bands of green tissue are consumed, which betrays the presence of a larva. The frass is whitish, felty, and becomes coarser all the while down the mine. In the higher parts of the mine frass-free stretches may occur.

waardplanten: Juncaceae, monofaag

hostplants: Juncaceae, monophagous

Juncus articulatus, effusus.

Leeft volgens Scobiola-Palade (1974a) ook op verscheidene grassen, en zou zelfs hier en daar plaagvormend zijn; hiervan is in de literatuur geen bevestiging gevonden.

According to Scobiola-Palade (1974a) also living on several grasses, and even a pest here and there; no confirmation for this has been found in the literature.

fenologie Larven in begin juni-begin augustus (Buhr, 1964a).

phenology Larvae in early June-early August (Buhr, 1964a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (van Ooststroom, 1976a).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (van Ooststroom, 1976a).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, met uitzondering van het Iberisch en Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe Entire Europe, with exception of the Iberian and Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2008).

literatuur

references

Blank ao (1998a), Buhr (1964a), Haris (2009a), Hering (1957a), Liston (1995b), van Ooststroom (1976a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a) , Robbins (1991a), Scobiola-Palade (1974a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a), Zoerner (1970a).

18/07/2014