Fenella monilicornis (Dahlbom, 1835)

Hymenoptera, Tenthredinidae

mijn Voorzover bekend is de mijn niet te onderscheiden van die van F. minuta, die eveneens op Geranium leeft. Het imago verschilt van dat of F. minuta door het bezit van 14-16 antennesegmenten, in plaats van 12-14 (Hering, 1957a).

mine So far known the mine cannot de distinguished from that of F. minuta, living on the same hostplant. The imago differs from that of F. minuta in having 14-16 antennal segments, rather than 12-14 (Hering, 1957a).

waardplanten: Geraniaeae, monofaag

hostplants: Geraniaceae, monophagous

Geranium sylvaticum.

F. minuta is echter ook gevonden in Finland, waar G. sylvaticum niet voorkomt; vermoedelijk zijn dus ook andere Geranium-soorten geschikt (Viramo, 1969a).

F. minuta has been found in Finland, where G. sylvaticum is unknown; probably therefore some other Geranium-species are suitable as well (Viramo, 1969a).

BENELUX niet in de Benelux, daar ook niet te verwachten.

BENELUX not known in the Benelux, not to be expected either.

verspreiding binnen Europa Van Engeland tot Polen en van Noorwegen tot Italië; boreoalpiene soort (Fauna Europaea, 2007; Hering, 1957a; Roller, Beneš, Blank ao, 2006a).

distribution within Europe From the UK to Poland and from Norway to Italy; boreo-alpine species (Fauna Europaea, 2007; Hering, 1957a; Roller, Beneš, Blank ao, 2006a).

literatuur

references

Blank ao (1998a), Hering (1957a), Liston (1995b), van Ooststroom (1976a), Roller, Beneš, Blank ao (2006a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a), Viramo (1969a).

23/02/2011