Fenusella glaucopis (Konow, 1907)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Populus tremula, België, prov. Namen, Couvin, Frasnes-lez-Couvin, RN Tienne du Lion © Stéphane Claerebout

Fenusella glaucopis: mine on Populus tremula

Populus tremula, Belgim, prov. Namur, Couvin, Frasnes-lez-Couvin, RN Tienne du Lion © Stéphane Claerebout

de mijn begint met een kort gangetje langs de bladrand

Fenusella glaucopis: mine on Populus tremula

the mine begins with a short gallery along the leaf margoin

de larve in de mijn

Fenusella glaucopis:  larva in its mine

the larva in its mine

Populus canescens, Nieuwendam; determinatie onder voorbehoud

Fenusella glaucopis mine (?)

Populus canescens, Nieuwendam; identification provisional

mijn Doorzichtige, snel verbruinende blaasmijn die begint aan de bladrand. Frasskorrels verspreid in de mijn. De larve verlaat de mijn voor de verpopping.

mine Transparant blotch, starting at the leaf margin, quickly turning brown. Frass in scattered grains. Pupation outside the mine.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Populus alba, x canescens, nigra, tremula.

Volgens Liston & Späth (2004a) zijn alleen waarnemingen op P tremula geloofwaardig.

According to Liston & Späth (2004a) only records from P. tremula are trustworthy.

fenologie Larven in mei (Altenhofer, 1980b).

phenology Larvae in May (Altenhofer, 1980b).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE Niet in van Ooststroom's (1976a) naamlijst van Nederlandse bladwespen; in Nieuwendam bezette mijnen gevonden die mogelijk tot deze soorten behoren.

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE Not in van Ooststroom's (1976a) checklist of Dutch sawflies; occupied mines have been found in Nieuwendam that may belong to this species.

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Zweden en Finland tot de Pyreneeën, Italië en Slovenië, en van Engeland tot in Rusland (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Sweden ad Finland to the Pyrenees, Italy and Slovenia, and from Britain to well into Russia (Fauna Europaea, 2008).

Pigmentatie van het ventrale gebied rondom de anale buikpoten bij de larve van Fenusella glaucopis (links) en F. hortulana (rechts); ontleend aan Altenhofer (1980a).

Pigmentation of the ventral region around the anal prolegs of the larva of Fenusella glaucopis (left) and F. hortulana (right); after Altenhofer (1980a).

larve De pigmentvlek vóór het laatste paar buikpoten (naschuivers) is zwak en weinig uitgebreid.

larva The pigmentation in front of the anal prolegs is weak and restricted.

synoniemen Fenusa, Messa glaucopis.

synonyms Fenusa, Messa glaucopis.

literatuur

references

Altenhofer (1980a,b, 2003a), Blank ao (1998a), Chevin (1987a, 1998a), Hering (1957a), Lengesova (2008a), Liston (1995b), Liston & Späth (2004a), Maček (1999a), van Ooststroom (1976a), Pieronek (1962a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Robbins (1991a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a), Viramo (1969a), Zoerner (1969a).

27/05/2016