Fenusella hortulana (Klug, 1818)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Populus x canadensis, België, prov. Oost-Vlaanderen, Dendermonde, Grembergen © Ruben Meert

Fenusella hortulana: mine on Populus nigra

Populus x canadensis, Belgium, prov. East-Flanders, Dendermonde, Grembergen © Ruben Meert

larve

Fenusella hortulana: larva

larva

Populus nigra cv. 'Italica', België, Luik; © Jean-Yves Baugnée

Fenusella hortulana mine

Populus nigra cv. 'Italica', Belgium, Liège; © Jean-Yves Baugnée

larve in de mijn

Fenusella hortulana mine

larva within the mine

mijn Doorzichtige, snel verbruinende blaasmijn die begint aan de bladrand. Frasskorrels verspreid in de mijn. De larve verlaat de mijn voor de verpopping.

mine Transparant blotch, quickly turning brown, starting at the leaf margin. Frass in scattered grains. Pupation outside the mine.

waardplanten:Salicaceae, nauw monofaag

hostplants:Salicaceae, narrowly monophagous

Populus x canadensis, nigra.

De vermelding door Taeger ao (1998a) en Chevin (1998a) van Populus albaen tremulaals waardplant wordt door Altenhofer (1980a, b) en Liston (1993b) bestreden en berust mogelijk op verwarring met Fenusella glaucopis . In Altenhofer (2003a) worden echter naast nigraopnieuw alba en tremula als waardplant genoemd. Liston & Späth (2004a) stellen dat alleen waarnemingen van P. nigra geloofwaardig zijn.

In de literatuur vóór 1940 worden ook Acer campestre en platanoides genoemd als waardplant. Dut berust op verwarring met Hinatara recta (CG Thomson, 1871).

The reference by Taeger ao (1998a) and Chevin (1998a) of Populus albaand tremulaas hostplants is rejected by Altenhofer (1980a, b) and Liston (1993b), who suppose a confusion with Fenusella glaucopis . However, in Altenhofer (2003a) again, next to nigra, alba and tremula are mentiond as hosts. Liston & Späth (2004a) consider only records from P. nigra trustworthy.

In the literature before 1949 also Acer campestre and platanoides are mentioned. This stems from confusion with Hinatara recta (CG Thomson, 1871).

fenologie Minerende larven omstreeks midden mei (Altenhofer, 1980b; van Frankenhuyzen, 1974a); overwintering als prepupa in de grond (Güclü & Özbek, 1999a).

phenology Minerende larvae around middle May (Altenhofer, 1980b; van Frankenhuyzen, 1974a); hibernation as prepupa in the ground (Güclü & Özbek, 1999a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (van Ooststroom, 1976a).

LUX waargenomen (Chevin, Ellis & Schneider, 2011a).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (van Ooststroom, 1976a).

LUX recorded (Chevin, Ellis & Schneider, 2011a).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot de Pyreneeën en Italië, en van Ierland tot Bulgarijë (Georgiev, 2006a; Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Denmark to the Pyrenees and Italy, and from Ireland to Bulgaria (Georgiev, 2006a; Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Messa hortulana; Fenusella soenderupi, Hering, 1935.

synonyms Messa hortulana; Fenusella soenderupi, Hering, 1935.

opmerkingen Van Frankenhuyzen (1974a) beschrijft een geval van massa-optreden en schade door de populierenmineerwespaan een windsingel rond een boomgaard in Zeeland. Ook in Turkijë werd schade waargenomen (Güclü & Özbek, 1999a).

notes Van Frankenhuyzen (1974a) describes a case of mass occurrence and damage to a windbreak around an orchard in the province of Zeeland. Also from Turkey damage was reported (Güclü & Özbek, 1999a)

literatuur

references

Altenhofer (1980a,b, 2003a), Beiger (1979a), Blank ao (1998a), Buhr (1933a, 1941a), Calmarsur & Özbek (2004a,b), Chevin (1987a, 1998), Chevin, Ellis & Schneider (2011a), van Frankenhuyzen (1974a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Georgiev (2006a), Güclü & Özbek (1999a), Hering (1934b, 1957a), Liston (1993b, 1995b), Liston & Späth (2004a), Maček (1999a), van Ooststroom (1976a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Robbins (1991a), Scobiola-Palade (1974a), Skala (1951a), Surányi (1942a), Smith (1971a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a).

24/03/2017