Fenusella wuestneii (Konow, 1894)

Hymenoptera, Tenthredinidae

Salix viminalis, Veessen

Fenusella wuestneii mine

Salix viminalis, Veessen

mijn Ovipositie op de bladschijf. Vandaar begint een gang die snel overgaat in een voldiepe bruine blaasmijn, die de begingang vaak overloopt (Viramo, 1969a). De mijn breidt zich aanvankelijk uit in de richting van de bladtop, loopt daarna weer naar de bladbasis (Buhr, 1933a, 1941a). De larve verlaat kort voor de verpopping de mijn.

mine Oviposition on the leaf blade. From there a quickly wideng corridor, ending in a full depth brownish blotch that frequently overruns the initial parts (Virami, 1969a). Initially the mine expands towards the leaf tip, later it descends towards the base (Buhr, 1933a, 1941a). Pupation shortly after the larva has vacated the mine.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix lapponum, viminalis.

Volgens Liston (2007b) zijn vermeldingen van andere Salix-soorten (caprea, cinerea, elaeagnos, herbacea, purpurea, silesiaca, triandra) dubieus.

According to Liston (2007b) references to other Salix species (caprea, cinerea, elaeagnos, herbacea, purpurea, silesiaca, triandra) are dubious.

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

NE waargenomen (van Ooststroom, 1976a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2008).

NE recorded (van Ooststroom, 1976a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Van Zweden en Finland tot de Alpen, en van de Benelux tot Roemenië (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe From Sweden and Finland to the Alps, and from the Benelux to Roumania (Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Messa wüstneii.

synonyms Messa wüstneii.

opmerkingen Oudere mijnen kunnen verward worden met die van Heterarthrus microcephalus.

notes Completed mines can be confused with mines of Heterarthrus microcephalus.

literatuur

references

Beiger (1979b), Blank ao (1998a), Buhr (1933a, 1941a, 1964a), Hering (1924b, 1957a), Liston (1995b, 2006a, 2007b), Lorenz & Kraus (1957a), Malaise (1920a), Michalska Myssura & Walczak (2010a), van Ooststroom (1976a), Smith (1971a), Sønderup (1949a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Viramo (1969a), Zoerner (1969a, 1970a).

22/01/2013