Fenusella wuestneii

Salix viminalis, Veessen

Fenusella wuestneii larva

Salix viminalis, Veessen

als alle Fenusella-soorten heeft deze relatief slanke, gelede borstpoten die eindigen in een duidelijk klauwtje (Altenhofer, 1980a)

like in all Fenusella species the thoracal feet are relatively slender and articulate, ending in a distinct claw (Altenhofer, 1980a)

De larve wordt beschreven door Malaise (1920a), maar aan de hand van materiaal uit Salix lapponum. Zie ook Lorenz & Kraus (1957a).

The larva is described by Malaise (1920a), although based on material from Salix lapponum; see also Lorenz & Kraus (1957a).

modif. 19.xii.2008