Heterarthrus cypricus Schedl, 2005

Hymenoptera, Tenthredinidae

Acer obtusifolium, Cyprus, Foini, 950 m

Heterarthrus cypricus mine

Acer obtusifolium, Cyprus, Foini, 950 m

mijn Voldiepe, doorzichtige blaasmijn die begint aan de uiterste bladtop. De volgroeide larve maakt een circkelvormige uitsnede in de bovenepidermis en laat zich daarmee op de grond vallen voor de verpopping.

mine Full depth, transparant blotch that begins at the very tip of the leaf. The full grown larva makes a circular excision in the upper epidermis and drops with it to the ground for pupation.

waardplanten: Sapindaceae, nauw monofaag

hostplants: Sapindaceae, narrowly monophagous

Acer obtusifolium.

fenologie Bezette mijnen gevonden eind april.

phenology Occupied mines found end of April.

verspreiding binnen Europa Cyprus.

distribution within Europe Cyprus.

literatuur

references

Liston & Jacobs (2012a) Cyprus, Schedl (2005a, 2008a).

07/09/2015